κορέσκω

κορέσκω
κορέσκω (Α)
βλ. κορεννύω.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • корм — род. п. а; корма, кормы мн., м. р. пастбища, выгоны ; укр. корм, корма ж. корм, пища , ст. слав. кръма τροφή (Супр.), болг. кърма, сербохорв. крма корм на зиму , словен. krmа пропитание, корм для скота, сено , чеш., слвц. krm, krmě пища, корм ,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • корыто — укр. корито, блр. корыто, цслав. корыто ληνός, alveus , болг. корито овраг , сербохорв. ко̀рито корыто, русло , словен. korito, чеш., слвц. kоrуtо, польск., н. луж. koryto – то же, в. луж. korto. Родственно лит. prãkartas ясли (кормушка), корыто …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • κορεννύω — (ΑM κορεννύω, Α και κορέννυμι και κορέω και κορέσκω [στη νεοελλ. συν. στον μέλλ., αόρ. και παρακμ.]) 1. γεμίζω κάτι όσο το δυνατό περισσότερο, υπερπληρώ «κορέσαι στόμα... ἐμᾱς σαρκός», Σοφ.) 2. προκαλώ σε κάποιον το αίσθημα τού χορτασμού ή… …   Dictionary of Greek

  • k̂er-2, k̂erǝ-, k̂rē- —     k̂er 2, k̂erǝ , k̂rē     English meaning: to grow     Deutsche Übersetzung: “wachsen; wachsen machen, nähren”     Material: Arm. ser “ lineage, progeny, gender, sex”, seṙ, gen. seṙi ds. (k̂eṙ si ), serem “bringe hervor”, serim “werde… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”